4. Know Your Bible

Die Vierde Man

In Daniël Hoofstuk 3 lees ons dat Nebukadnésar drie mans in ‘n vuuroond wat sewe keer meer verhit is, gegooi het. Maar tot sy verbasing het hulle nie gesterf nie. In plaas daarvan het ‘n vierde Man verskyn en saam met hulle in die vuuroond rondgeloop. Wie was hierdie vierde Man wat sulke mag oor […]

The Fourth Man

In Daniel Chapter 3, we read that Nebuchadnezzar threw three men into a super-heated furnace. But to his surprise they did not die. Instead, a fourth Man appeared, walking with them in the middle of the furnace. Who wasthisfourth Man who exercised such power over the flames that when the three men finally came out […]

Die Nederigheid van God

Ek wil ‘n bietjie gesels oor die nederigheid van God. En ek wil in die Ou Testament met ‘n ongewone Skrif begin, in Eségiël hoofstuk 15. Eség 15:2 “Wat is die hout van die wingerdstok meer as al die hout – die wingerdrank wat onder die hout van die bos is? 15:3 “Word daar hout […]

The Humility of God

The wood of the vine I would like to talk about the humility of God, and I want to start with an unusual Scripture from the Old Testament – Ezekiel Chapter 15. Ezek 15:2“Son of man, how is the wood of the vine better than any wood of a branch which is among the trees […]

Die Vader Se Emosionele Reaksie Op Die Kruisiging

Die Heilige Gees het gister iets aan my openbaar wat ek nog nooit voorheen raakgesien het nie. Wat was ons Hemelse Vader se emosionele reaksie op die wrede marteling en kruisiging van sy geliefde Seun, Jesus Christus? Ek en Mandy was die afgelope twintig jaar dikwels betrokke by die besoek en berading van duisende mense […]

Father’s Emotional Response to the Crucifixion

Recently the Holy Spirit opened my eyes to something I had never seen before. What was our Heavenly Father’s emotional response to the cruel torture and crucifixion of His dearly beloved Son, Jesus Christ? In the last 20 years or more, Mandy and I have often been involved in visiting and counselling thousands of people(mostly […]