3. Holy Spirit

Deurdronge van die Heilige Gees

Dit is Pinksterdag en ek wil bietjie kyk na hoe Pinkster ons raak, vandag, in die tyd waarin ons leef – die onsekere tye, amper 2000 jaar ná daardie groot eerste Pinksterdag. Is dit nog van toepassing? Raak dit ons nog? Nadat Petrus daardie preek in Handelinge hoofstuk 2 op Pinksterdag gepreek het, eindig hy […]

Saturated with the Holy Spirit

It is Pentecost and I want to take a look at how Pentecost affects us today and the times we’re living in – uncertain times – almost 2000 years after that first great Pentecost day. Is it still relevant? Does it still affect us? After preaching his sermon on the day of Pentecost in Acts […]