1. Faith & Testimonies

From Shepherd to King

2Sam 7:18 “Then David the king went in and sat before YHWH, and he said, ‘Who am I, O Lord YHWH, and what is my house, that Thou hast brought me this far?’” This is the question David asked of God when He promised to bless David’s house and establish his kingdom, promising that his […]

Vreugde in Verdrukking

Vir my persoonlike geestelike lewe is een van die mees uitdagende en lewensveranderende Skrifgedeeltes seker Paulus se woorde van bemoediging aan die Hebreeuse Christene wat baie vervolging verduur het.