Discipleship & Intimacy

Hot
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare

Circumcision of the Heart: Book 1

R50.00R70.00

What we plant in our hearts, will be what comes out of our mouths. And what we speak, that is who we become – that is the direction in which we go.

James speaks of the tongue. He says the tongue is like the rudder of a ship. Ships which sail on vast oceans are “driven by strong winds, but they are still directed by a very small rudder, wherever the inclination of the pilot desires.” (James 3:4)

That rudder gives direction to the ship. The tongue is the same. What proceeds out of our mouths, gives direction to our lives. And friends, what comes out of the mouth, comes out of the heart. And what comes out from there, gives our life direction. Be careful what you plant in your heart.

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare

Besnydenis van die Hart: Boek 1

R50.00R70.00

Uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dit wat in ons hart is, is ook dit wat by ons mond uitkom.
12:35 “Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn.”

Vriende, wat ons in ons hart saai, sal by ons mond uitkom. En wat ons sê, is wie ons word – dit is die rigting waarin ons sal gaan.

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare

Circumcision of the Heart: Book 2

R50.00R70.00

The teachings of Jesus are filled with references to the “kingdom of God.” A kingdom infers a king who reigns over that kingdom. In order to reign, the king should surely be involved in the lives of those within his kingdom, and essentially it is the king who gives direction, who lays down laws, and who demands obedience to those laws from the citizens of the kingdom.

 

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare

Besnydenis van die Hart: Boek 2

R50.00R70.00

Jesus se onderrig is vol verwysings na die “koninkryk van God”. Waar daar ‘n koninkryk is, moet daar noodsaaklik ook ‘n koning wees om daaroor te heers. Om te regeer, moet daar sekerlik ‘n koning betrokke wees by die lewens van diegene wat in sy koninkryk is, en dit is die koning wat rigting gee, wette maak en gehoorsaamheid aan daardie wette van die burgers in die koninkryk afdwing.

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare

Circumcision of the Heart: Book 3

R50.00R70.00

A passage in the Song of Solomon indicates how lovesick the bride was – how she longed for Him, searching and searching until she found Him. Surely this directs our hearts towards the attitude of heart we should have towards our Bridegroom. Here is a part of this precious passage.

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare

Besnydenis van die Hart: Boek 3

R50.00R70.00

‘n Gedeelte in die Hooglied van Salomo toon hoe verlief die bruid was – hoe sy na haar Bruidegom gesmag het, hoe sy gesoek en gesoek het totdat sy Hom gevind het. Hierdie gedeelte moet ons lei tot die ingesteldheid wat ons harte teenoor ons Bruidegom behoort te hê. Hier is ‘n aanhaling van hierdie kosbare gedeelte.

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare